YIT Kalusto Oy liittyi ilmastoverkostoon

Tervetuloa ilmastoverkostoon YIT Kalusto Oy!

Urjalassa sijaitseva YIT Kalusto Oy on osa YIT-konsernia. Yritys vastaa YIT:n työmailla käytettävien koneiden hankinnasta, toimituksesta, vuokrauksesta ja huollosta.

kuva YIT Kalusto Oy:n pihapiiristä

YIT Kaluston toimitusjohtaja Kimmo Karppanen kertoo, että Urjalan toimipiste on perustettu vuonna 1975. Urjala on alusta asti ollut YIT:n kaluston ja koneiden logistinen tukikohta. Vuonna 1998 toiminta yhtiöitettiin ja syntyi YIT Kalusto Oy, jonka ainoa omistaja YIT on edelleen. YIT kalustolla on 111 työntekijää, joista noin 70 on Urjalassa.

Karppanen kertoo vastanneensa usein kysymykseen, miksi toimipiste on alkujaan perustettu juuri Urjalaan. Karppanen kuvaa Urjalan sijainnin olevan logistisesti erinomainen, kun Tampere, Turku ja Helsinki ovat helposti saavutettavissa.  

Tavoitteena on siirtyä sähkökäyttöisiin laitteisiin

YIT Kaluston tavoitteena on siirtyä vuoteen 2030 mennessä polttomoottorikäyttöisistä laitteista sähkökäyttöisiin laitteisiin. Lisäksi yritys kartoittaa aurinkoenergian mahdollisuutta esimerkiksi työmaakoppien sähkön tuottamisessa. Myös valojen automatisaatiota halutaan kehittää. Lisäksi yritys kartoittaa, millaisia mahdollisuuksia olisi korvata toiminnassa käytettävää muovia.

Karppanen kertoo, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaluston uusimista, joka vaatii rahallista panostusta ja investointeja. Lisäksi vihreän sähkön käyttämisestä on olemassa sertifikaatti, jolla sen käyttö voidaan tehdä näkyväksi. YIT:n käyttämä vihreä sähkö on tuotettu tuulivoimalla.

Konsernin ilmastotavoitteet ohjaavat toimintaa

Kimmo Karppanen taustoittaa, että YIT Kalusto on osa isoa konsernia, jolla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. YIT-konsernin tavoitteena on olla omasta toiminnasta syntyvien päästöjen osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Karppanen kertoo, että päästöjä (scope 1 & 2) vähennetään vuoteen 2019 verrattuna yli 90 % ja loput päästöt kompensoidaan. Karppanen sanoo, että päästövähennystoimet ovat hyvässä vauhdissa. YIT-konserni on esimerkiksi siirtynyt 2022 vuoden alussa vihreään sähköön ja biopolttoaineita hyödynnetään laajasti.

Kuva YIT Kalusto Oy:n tiloista

Jotta konserni saavuttaa asettamansa ilmastotavoitteet, jokaisen yksikön on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä, joilla vähennetään liiketoiminnasta syntyviä päästöjä. Karppanen kertoo, että YIT Kalusto on tehnyt suunnitelman vuosille 2022-2030 toimenpiteistä, joiden avulla yrityksen ilmastotavoitteet saavutetaan.

Toimenpiteet liittyvät erityisesti vihreän sähkön lisäämiseen ja päästöttömään kalustoon. Autoihin ja koneisiin tullaan esimerkiksi tekemään ajotapaseurantaa, jotta koneita voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja seurata toimenpiteiden vaikutusta.

Verkoston toiminta täydentää yrityksen ilmastotyötä

Karppanen kertoo YIT Kaluston lähteneen mukaan ilmastoverkostoon, koska ilmastoasiat ovat tärkeitä koko organisaatiolle. Karppanen pitää verkostoa hyvänä mahdollisuutena vaihtaa ajatuksia muiden kanssa ja toivoo, että isompana yrityksenä he voisivat tukea ilmastotyön alkuvaiheessa olevia yrityksiä. Karppanen nostaa esiin myös yrityksen yhteiskuntavastuullisuuden ja halun olla mukana tekemässä työtä ilmaston hyväksi.  

Tutustu YIT-konserniin, johon YIT Kalusto Oy kuuluu.