Järven rannassa oleva polku, jota ympäröi puut. Taustalla aurinko laskee.

Hanke

Hankkeen esittely

Ilmastoverkoston perustaminen on osa Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemihanketta, joka on saanut rahoituksen ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Hanke on alkanut elokuussa 2022 ja kestää 30.4.2024 asti. Hankkeessa on mukana kuusi kuntaa: Akaa, Punkalaidun, Pälkäne, Sastamala, Urjala ja Valkeakoski, minkä vuoksi myös ilmastoverkoston toiminta on alkuun suunnattu vain hankealueen kunnissa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille.

Hankkeen tavoitteena on tukea alueen yritysten ja yhteisöjen ilmastotyötä ja innostaa yrityksiä ja kuntaorganisaatioita viestimään ilmastoystävällisistä tavoitteista, toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Ilmastoverkosto on konkreettinen keino auttaa yrityksiä ja yhteisöjä niiden kestävyystyössä. Olemme onnistuneet, jos pystymme innostamaan ja auttamaan erilaisia yrityksiä ilmastotyön eri vaiheissa.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Yritysten tukeminen ilmastotoimenpiteissä ja innostaminen ilmastotyöhön.
  2. Ilmastokumppanuusverkoston rakentaminen ja edellytysten luominen sille, että verkostosta tulee pysyvä toimintamalli, joka jatkuu hankkeen jälkeen.
  3. Yritysten, yhdistysten ja kuntien ilmastoviestinnän tehostaminen.
  4. Ilmastoviestinnän vakiinnuttaminen kuntien markkinointiin ja kytkeminen ilmasto-, ympäristö- ja resurssiviisaustyö pysyväksi osaksi kuntien elinkeinoyhteistyötä.