Aurinkopaneelit ruskealla katolla, sininen taivas taustalla.

Usein kysytyt kysymykset

Ilmastoverkosto on yritysten ja yhdistysten ilmastotyön tueksi perustettu matalan kynnyksen yhteistyöverkosto, jonka jäsenet saavat tietoa, apua ja vertaistukea ilmastotyöhönsä.

Yritys tai yhteisö voi liittyä verkostoon asettamalla toiminnalleen vähintään yhden ilmastotavoitteen, jolla edistetään organisaation ilmastotyötä. Verkoston jäseneksi voivat liittyä toiminnan alkuvaiheessa yritykset ja yhteisöt, joiden toiminta sijoittuu Akaaseen, Punkalaitumelle, Pälkäneelle, Sastamalaan, Urjalaan tai Valkeakoskelle.

Yritykset ovat erilaisia, joten tavoitteetkin voivat olla erilaisia. Hyvä tavoite innostaa tarttumaan toimenpiteisiin ja ohjaa kohti kestävämpiä ratkaisuja.

Ilmastotavoitteet ja –toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi:

 • energiatehokkuuteen
 • uusiutuvan energian käyttöön
 • materiaalien tehokkaampaan käyttöön
 • kiertotalouteen
 • jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun
 • uusiin innovaatioihin ja toimintamalleihin
 • kestävään rakentamiseen
 • hankintoihin
 • matkustamisen vähentämiseen
 • liikkumistapoihin
 • kuljetuksiin
 • tuotteen valmistusprosessiin.

Ilmastotavoitteet uusitaan vuosittain. Organisaatio voi myös asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita, jolloin tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet pilkotaan vuositasolle.

Ilmastoverkosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa erilaisten sisältöjen äärelle. Jäsenet voivat valita tilaisuudet, joihin haluavat osallistua.

Ilmastoverkostolla vastataan yrittäjien toiveisiin saada vertaistukea ilmastoasioihin muilta yrittäjiltä ja näkyvyyttä omalle ilmastotyöllensä. Verkosto kannustaa jäseniään ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita.

Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa, erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä.

Jo pohdinta siitä, haluaako yritys tai yhteisö lähteä mukaan verkostoon, antaa hyvän mahdollisuuden pysähtyä vastuullisuusasioiden äärelle. Kun tunnistetaan, mistä oman toiminnan päästöt syntyvät, on helpompi miettiä käytännön toimenpiteitä niiden vähentämiseksi ja käydä läpi, mitä toimenpiteet käytännössä vaativat.

Ilmastoverkostoon kuuluminen on maksutonta.

Tekemällä ilmastotyötä yritykset voivat saavuttaa taloudellisia säästöjä, jotka tulevat esimerkiksi energiankulutuksen pienentyessä tai materiaalien tehokkaasta käytöstä. Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä ja yritykset, joissa on ympäristöosaamista voivat saavuttaa kilpailuetua ja kasvua. Vastuullinen liiketoiminta on tärkeä arvo monille yrityksille, mikä voi yrityksen omien toimenpiteiden lisäksi näkyä vaatimuksina yrityksen arvoketjulle. Myös kuluttajat ovat entistä tietoisempia yrityksen vastuullisuuteen liittyvistä asioista, mikä näkyy esimerkiksi vastuullisena sijoittamisena ja harkittuina ostopäätöksinä.

Kunnat tarvitsevat hiilineutraaliustavoitteidensa saavuttamiseen yrityksiä, jotka voivat vaikuttaa ilmastoasioihin esimerkiksi innovaatioilla, toimintatapojen muutoksilla sekä arvoketjuyhteistyöllä, jolla tarkoitetaan tuotteen jalostumista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi tai palvelun kehittymistä ideasta palvelukonseptiksi.

Kuntien rooli on tukea yrityksiä edistämällä teknologioita, tuotteita, palveluita ja toimintatapoja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia, sekä luomalla vastuullista innovaatiokulttuuria ja vakaata, ennustettavaa ja avointa toimintaympäristöä.

Tampereen seudun ilmastokumppanuusverkosto on suunnattu Tampereen kaupunkiseudun kahdeksassa kunnassa sijaitseville yrityksille.