Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut liittyi ilmastoverkostoon  

Tervetuloa ilmastoverkostoon Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy (Servi).

Servi on alun perin kunnallinen organisaatio, joka on yhtiöitetty vuonna 2012. Nykyään Servin omistaa Sastamalan kaupunki (95 %) ja Pirkanmaan hyvinvointialue (5 %). Organisaatiossa työskentelee noin 175 ruoka- ja puhtauspalveluiden ammattilaista Sastamalan ja Punkalaitumen alueella.  

Kuva lounaslinjastosta

Yritys valmistaa aterioita kouluihin, päiväkoteihin ja hoivalaitoksiin asiakkaiden ollessa vauvasta vaariin. Lisäksi Servillä on Sastamalassa lounasravintola. Puhtauspalveluita yritys tuottaa noin 100 kiinteistöön kohteiden ollessa kouluja, päiväkoteja, terveydenhuollon kohteita, virastoja, toimitiloja sekä liikuntatoimen kohteita. Siivottavaa pinta-alaa on yhteensä noin 100.000 m2.

Yritys tarjoaa myös ruoka- ja puhtauspalveluiden asiantuntijapalveluita ja ravitsemusterapeutin palveluita. Ravitsemusterapeutin palvelut koostuvat potilasvastaanotoista ja asiantuntija-avusta sekä oman organisaation että ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin.   

Kuva salaattipöydästä, jossa on kolmea eri salaattia.

Servi on saanut toiminnalleen laatusertifikaatin (ISO 9001) vuonna 2017. Sertifikaatin saaminen ja säilyttäminen vaativat ulkoisia auditointeja, joissa ulkoiset auditoijat arvioivat sertifikaatin edellytysten täyttymistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Sertifikaatin saa kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen sertifikaatti pitää hakea uudelleen.

Tavoitteena ympäristöjärjestelmän sertifiointi  

Servin kehityspäällikkö Marita Koskinen sekä hankintojen ja viestinnän suunnittelija Vilma Hassi kertovat, että Servin ilmastotavoitteena on ympäristöjärjestelmän sertifiointi (ISO 14001). Sertifikaatin saamiseksi yrityksen pitää esimerkiksi tarkastella oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja arvioida, mitkä niistä ovat merkittävimpiä ympäristölle. Tämän jälkeen yritys asettaa tavoitteet ja sitoutuu kehittämään toimintaansa ympäristömyönteisemmäksi. 

Marita Koskinen toteaa, että tavoitteen saavuttaminen vaatii ympäristöjärjestelmän rakentamisen lisäksi toiminnan säännöllistä tarkastelua ja kehittämistä. Hän arvelee, että oman toiminnan arviointi johtaa joidenkin toimintatapojen muuttamiseen. Koskinen sanoo, että muutosten läpiviemisen kannalta on tärkeää, että työntekijöitä koulutetaan ja heidät saadaan sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen.  

Yksittäisistä ilmastoteoista kohti kokonaisvaltaista ympäristövaikutusten arviointia  

Marita Koskinen kertoo, että yrityksessä on jo tehty paljon yksittäisiä ilmastotekoja, mutta ympäristösertifikaatin avulla halutaan systemaattisesti selvittää, dokumentoida ja seurata toiminnan ympäristövaikutuksia. 

Koskinen ja Hassi kertovat, että ruokakuljetusten reittejä ja logistiikkaa on optimoitu, jotta ajokilometrejä syntyisi mahdollisimman vähän. Hävikin määrää seurataan ja toimenpiteitä sen vähentämiseksi tehdään. Jos lounaalta jää ruokaa, myydään se edullisemmin mukaan lounasajan päätyttyä. Keittiöiden lajittelumahdollisuuksia on parannettu. Lisäksi hallinnon työntekijöillä on mahdollisuus etätyöhön. 

Puhtauspalveluiden puolella ilmastotoimenpiteet liittyvät erityisesti käytettäviin siivousaineisiin ja –menetelmiin. Kaikille käytössä oleville tuotteille on tehty riskiarvioinnit, joissa arvioidaan kemikaalien riskejä sekä ympäristölle että työntekijöille. Koskinen sanoo, että osa tuotteista on näiden arvioiden perusteella vaihdettu turvallisempiin.

Erilaisilla siivousmenetelmillä voidaan vähentää kemikaalien ja käytettävän veden määrää. Suurin osa yrityksen käyttämistä puhdistusaineista ja siivousvälineistä on Joutsenmerkittyjä.  

Kuva Servin käyttämistä pesuaineista

Ilmastoverkostolta odotetaan tietoa ja verkostoitumista

Servissä toivotaan, että ilmastoverkosto mahdollistaa ajatusten vaihtamisen muiden yritysten kanssa ja parhaiden käytäntöjen jakamisen yli toimialarajojen. Koskinen ja Hassi pitävät ilmastoverkostoa myös hyvänä väylänä viestiä yrityksen ilmastotyöstä.

Tutustu Sastamalan ruoka- ja puhtauspalveluihin.

Facebookissa: @Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut Servi Oy