Miten välttää viherpesu?

Yrityksessä on tehnyt useita toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, mutta niistä ei kerrota julkisesti, ettei syyllistytä tahattomaan viherpesuun. Kuulostaako tutulta?  

Yrityksissä saatetaan pelätä, että asioista viestitään väärällä tavalla ja lopputuloksena on negatiivinen julkisuus. Toisaalta saatetaan ajatella, että tehdyt toimenpiteet eivät ole viestimisen arvoisia. Toisinaan rima on niin korkealla, että tehdystä työstä halutaan kertoa vasta, kun kaikki mahdollinen on jo tehty.

Kuva: Akaan kaupunki

Mitä on viherpesu?

Viherpesulla tarkoitetaan kaupallisten toimijoiden pyrkimystä lisätä tuotteensa tai palvelunsa myyntiä kyseenalaisten ympäristöväitteiden avulla. Yritys haluaa näyttäytyä ulospäin ympäristövastuullisena, mutta ei ole käytännössä sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan.

Yritys syyllistyy viherpesuun, kun se luo asiakkaalle virheellisen mielikuvan siitä, että tuotteella tai palvelulla on positiivinen tai neutraali ympäristövaikutus tai yrityksen tuote vahingoittaa vähemmän ympäristöä kuin kilpailijoiden tuotteet.

Ympäristöväitteet, joilla myyntiä pyritään edistämään, liittyvät yleensä tuotteen tai sen osan valmistukseen, pakkaamiseen, jakeluun, kulutukseen tai hävittämiseen. 

Kuva: Akaan kaupunki

Viesti avoimesti ja läpinäkyvästi

Kun kerrot avoimesti, millaisia toimenpiteitä yrityksessänne on tehty päästöjen vähentämiseksi tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, et todennäköisesti syyllisty viherpesuun.

Jos väität, että tuotteesi on ympäristöystävällinen tai sillä on positiivisia ilmastovaikutuksia, sinun on pystyttävä näyttämään väittämäsi toteen.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta muistuttaa, että totuudenmukaistenkin ilmaisujen käyttäminen saattaa olla harhaanjohtavaa, jos kokonaisuuden kannalta olennaisia tietoja ei kerrota tai ne esitetään epäselvästi.

Kuvassa taululle piirrettynä vihreä hymynaama, keltainen neutraalinaama ja punainen surunaama, Hymynaaman perässä on rasti.

Vältä yleisiä ja moniselitteisiä ympäristöväitteitä

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta kehottaa suosituksessaan välttämään yleisiä, yksilöimättömiä ja moniselitteisiä ympäristöväittämiä. Tällaisia ilmaisuja ovat esimerkiksi vihreä, hiilineutraali, fossiilivapaa, kestävä, ilmastoystävällinen ja ympäristöystävällinen.

Kun viestit ilmasto- ja vastuullisuusteoista, viesti totuudenmukaisesti ja vältä olettamuksia. Kaiken ei tarvitse olla täydellisen valmista, jotta yritys voi viestiä vastuullisuusteoistaan. Voit myös kertoa yrityksenne matkasta kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

Kuva: Akaan kaupunki

Ehkä voisitte avata asiakkaillenne ja sidosryhmille, mistä liiketoimintanne päästöt ja ympäristövaikutukset syntyvät. Yhtä lailla asiakkaita saattaa kiinnostaa, mitä olette jo tehneet päästöjen pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Entä mitä aiotte tehdä jatkossa? Myös mahdolliset haasteet voi tehdä näkyväksi.

On myös hyvä miettiä, millaisen viestin yrityksenä lähetätte, jos ette viesti ollenkaan vastuullisuudesta.

Ilmasto- ja vastuullisuusviestinnän työpaja 15.2.2024

Jos jokin asia yrityksen ilmasto- ja vastuullisuusviestinnässä mietityttää, kannattaa aiheesta vaihtaa ajatuksia muiden kanssa tai olla yhteydessä vastuullisuusviestinnän asiantuntijaan.

Pirkanmaan ilmastoverkosto järjestää ilmastokumppaneille ilmasto- ja vastuullisuusviestinnän työpajan, jossa yhtenä aiheena on myös viherpesu.

Osallistujat pääsevät sekä arvioimaan että kehittämään omaa vastuullisuusviestintäänsä yhdessä asiantuntijoiden kanssa torstaina 15.2.2024 klo 8.45-12.00 Hotelli Waltikassa Valkeakoskella. Työpaja on maksuton. Tervetuloa mukaan!

Suosittelemme tutustumaan tämän kirjoituksen lähteinä käytettyihin materiaaleihin:

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (2023). Suositus: ympäristöväittämien käyttäminen.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (2018). Kansainvälisen Keskuskauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt. Suomenkielinen käännös ©International Chamber of Commerce ICC –julkaisusta.