Lojer Oy on Pirkanmaan ilmastokumppani

Lojer Oy Sastamalasta suunnittelee, valmistaa, myy ja huoltaa erilaisia sairaala- ja hoitokalusteita. Yritys valmistaa esimerkiksi sairaalasänkyjä sekä hieronta-, tutkimus- ja leikkauspöytiä.

Kaikki Lojerin tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, josta osoituksena on Avainlippu-tunnus. Lojer panostaa vahvasti omaan osavalmistukseen ja leikkaa, taivuttaa, koneistaa, hitsaa ja maalaa osat tuotteisiinsa itse. Lojerin laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Eero Kaaja kertoo, että tuotekehityksessä ja valmistuksessa kiinnitetään eritystä huomiota tuotteiden turvallisuuteen, laatuun, kestävyyteen ja huollettavuuteen.

Lojerin Sastamalan tehdas ilmasta kuvattuna

Lojer on pohjoismaiden suurin terveyskalusteiden valmistaja. Viennin osuus on jo 60 % liikevaihdosta. Yrityksellä on kolme tehdasta, jotka kaikki sijaitsevat Suomessa. Yrityksen päätehdas on Sastamalassa, josta tarina on saanut alkunsa jo vuonna 1919, kun Niilo Ranni perusti Vammalan konepajan. Lojeriksi nimi muutettiin vuonna 2006, kun yrityksessä tehtiin brändiuudistus. Hollolassa ja Kempeleessä sijaitsevat tehtaat ovat tulleet osaksi Loijeria yritysostoilla.

Tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä

Eero Kaaja kertoo, että yrityksen ilmastotavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaaja sanoo, että Lojer haluaa pienentää oman toimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia ja olla alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Kaaja taustoittaa, että Lojerilla ilmasto- ja ympäristötyön arvottaminen on omistajalähtöistä.

Kaikki Lojerin tehtaat ovat jo saaneet ISO 14001 ympäristösertifikaatin. Sertifikaatin saaminen ja pitäminen vaativat pitkäjänteistä ja systemaattista työtä ympäristön eteen. Parhaillaan Lojerilla laaditaan ensimmäistä vastuullisuusraporttia.

Lojerin Eero Kaaja kertoo uuden laserleikkauskoneen olevan energiatehokas

Investointeja energiatehokkuuteen ja talotekniikkaan

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen on vaatinut ja vaatii investointeja tehtaiden energiatehokkuuteen, kertoo Kaaja. Lojer on tehnyt lukuisia toimenpiteitä, joilla on säästetty energiaa ja vähennetty ostetun energian määrää.

Lojerin tehtaissa on käytetty vuodesta 2011 alkaen hiilineutraalia sähköä, joka tuotetaan vesi- ja tuulivoimalla. Lojerin tehtaiden laiteinvestoinneissa on huomioitu energiatehokkuus. Materiaalitehokkuuden, nykyaikaisten lämpöpumppujen ja muun talotekniikan ansiosta lämmitysenergian tarvetta on saatu pienennettyä selvästi aiemmasta tasosta.

Lojerin Eero Kaaja esittelee sastamalan tehtaan talotekniikkaa

Kaaja kertoo, että Sastamalan tehtaalla siirryttiin vuonna 2019 maalämpöön ja 2023 keväällä valmistui aurinkovoimala, jossa on 930 aurinkopaneelia. Tehtaassa on myös lämmön talteenottojärjestelmä, ilmalämpöpumput, ohjattava LED-valaistus sekä ilmanvaihdon ja jäähdytyksen ohjaus. ilmanvaihtoa ja lämmitystä esimerkiksi pienennetään yöksi ja viikonlopuksi, jolloin tehtaalla ei ole toimintaa. Lisäksi tehtaan yhteydessä on latauspisteet sähköautoille, ja yrityksen käytössä on jo useita ladattavia autoja.

Energiatehokkuuteen panostaminen on tuottanut tulosta. Vaikka yrityksen liikevaihto ja tuotantotilojen määrä ovat kasvaneet, sähkön kulutus ja ostetun energian määrä ovat pienentyneet. Kaaja kertoo, että Lojer säästi yli 20 % sähköä vuoden mittausjaksolla (2/2021-2/2022) aikaisempaan tasoon nähden, mikä tarkoittaa 400 000 kWh sähkön säästöä. Tämän lisäksi omasta aurinkovoimalasta odotetaan noin 300 000 kWh vuotuista tuotantoa.

Lojerin tarinaan ja tuotteisiin voit tutustua yrityksen verkkosivuilla.

Facebook @Lojer Group

Instagram @lojer_physical_therapy_equip