Ilmastotekoja Pirkan Helmen tuella 

Ilmastoverkoston ensimmäisessä vieraskynäpostauksessa Leader Pirkan Helmen kehittämisasiantuntija Anna Kulmakorpi kertoo, millaista tukea yritykset ja yhteisöt voivat saada Pirkan Helmestä ilmastotyön edistämiseen. Pirkan Helmi on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii alueellisesti Akaassa, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella.

Elämme aikaa, jolloin kaikessa täytyy huomioida toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Vuonna 2023 käynnistyneellä CAP27-rahoituskaudella vihreä siirtymä näkyy vahvasti, joten myös Leader-toiminnassa paikallistasolla on vahva painotus ilmasto- ja ympäristöasioihin. Pirkan Helmenkin Leader-strategiassa yhtenä läpileikkaavana teemana on Ilmastonmuutokseen sopeutuminen & ympäristövastuullinen toiminta. Hanke- ja yritystukihakemuksissa rahoitusta hakevan on arvioitava toimintansa kestävyyttä.  

Yrityksen kokoisia ilmastotoimia 

On hyvin paljon toiminnan perusluonteesta kiinni, mikä voidaan katsoa ilmastoteoksi tai kestävyyden parantamiseksi. Joillain aloilla on lähtöjään suurempi ilmastokuormitus kuin toisilla. Esimerkiksi metallialan yrityksen ilmastoteot todennäköisesti ovat erinäköisiä kuin vaikkapa viljelyn, jossa pystytään myös sitomaan hiiltä. Kaikki päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet ovat kuitenkin yhtälailla tärkeitä ja tarpeellisia.  

Tehdään ilmastotekoja sitten vähentämällä energiankulutusta, säästämällä raaka-aineita tai innovoimalla uusia tuotantomenetelmiä, kehittämistoimintaan on mahdollista saada rahoitusta. Leader-ryhmillä – kuten Pirkan Helmellä – on nykyisellä rahoituskaudella yrityksille tukimuotoina kehittämisavustukset, investointiavustukset ja harvaan- ja ydinmaaseudulla käytössä oleva energiainvestointiavustus, joiden avulla yritykset voivat päästä alkuun ilmastotyössään. 

Kehittämisavustuksilla voi hankkia asiantuntijapalveluita, joiden avulla yritys voi tarkastella toimintaansa ja etsiä keinoja sen kehittämiseksi ilmastoystävällisemmäksi. Hankkia voi vaikkapa jätehuollon tai energiatehokkuuden suunnittelua, digitalisaation edistämistä tai Lean-ajattelun tai palvelumuotoilun kautta tehostaa tuotantoprosesseja. Usein ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus myös kulkevat käsikädessä – tämä on saatu todeta kouriintuntuvasti energiakriisin myötä.  

Yhteisöjen ekotekoja 

Yritystukien lisäksi Pirkan Helmi myöntää Leader-hanketukea yhteisöille. Yhdistyksillä ja muilla yleishyödyllisillä toimijoilla on käytettävissään hankevalikoimassa investoinnit, kehittäminen sekä tiedotus- ja koulutushankkeet. Kaikkien näiden avulla voidaan edistää vihreää siirtymää. Leader-rahoituksella on lisätty ympäristötietoisuutta, suunniteltu ja toteutettu vesistönkunnostuksia esim. kosteikkoja, edistetty monimuotoisuutta niityillä, kehitetty kylien kierrätystä ja siistitty ympäristöä, käynnistetty hirsitalojen uusiokäyttöä, torjuttu vieraslajeja ja niin edelleen. Yhteisöllisten tilojen energiaremonteilla voidaan osana yhteisöä palvelevaa kehittämistä auttaa myös ympäristöä. Uudet ilmastoteot odottavat ideoimista ja toteutusta – vaikkapa Leader-hankkeen muodossa.  

Pirkan Helmi myöntää myös toimialueensa kuntien rahoittamaa Helmirahoitusta. Siellä yhtenä kolmesta kategoriasta ovat yhteisöjen ekoteot, joita voivat olla vaikkapa kompostikampanja, tavaroiden yhteiskäyttöpilotti, biohiiletyspäivä, tuunaustyöpaja tai kimppakyytiryhmän aloittaminen. Helmirahoitus on täsmätuki ihmisten kokoisiin toimenpiteisiin, joka on kevyt hakea ja raportoida.  

Kestävyys Pirkan Helmen toiminnassa 

Rahoitustoiminta on iso osa Pirkan Helmeä ja sitä kautta voimme tukea alueemme toimijoita ilmastotyössä. Meillä on lisäksi omia hankkeita ja EU-tietopistetoimintaa, joissa toki ilmastonäkökulma huomioidaan myös. Käytännössä vähennämme päästöjä tekemällä paljon etätyötä ja pyrkimällä hoitamaan asioita puhelimitse ja Teamsin kautta aina, kun se on mahdollista ja järkevää. Kun matkustamme, suosimme kimppakyytejä ja hankeneuvoja hurauttaa asiakaskäynnille biokaasuautolla. Aina silloin tällöin on kuitenkin tärkeää tavata ihmisiä kasvotusten.

Toimistolla lajittelemme jätteet ja olemme vähentäneet tulostamista murto-osaan entisestä. Muistamisissa suosimme pääasiassa aineettomia lahjoja. Kannamme kortemme ilmastotekojen kekoon siis moninaisilla tavoilla ja kannustamme muita samaan! Ilmastoverkoston myötä toivottavasti tavoitamme uusia yrityksiä ja yhteisöjä Leader-toiminnan piiriin.  

Anna Kulmakorpi | Kirjoittaja on Pirkan Helmen kehittämisasiantuntija, joka vastaa Leader-hankkeiden neuvonnasta.

Tutustu Leader Pirkan Helmen toimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Instagram @leaderpirkanhelmi

Facebook @Leader Pirkan Helmi