Hyötykeräys liittyi ilmastoverkostoon!

Tervetuloa ilmastoverkostoon Hyötykeräys Oy Sastamalasta. Hyötykeräys on vuonna 1991 perustettu perheyritys, joka on erikoistunut materiaalien kierrätykseen. Hyötykeräyksellä on toimipisteet Sastamalassa ja Nokian Eco 3 -kiertotalousalueella. Toiminta on keskittynyt erityisesti Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen, mutta laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa palveluiden tarjoamisen koko Suomessa. Hyötykeräys työllistää 15 henkilöä.  

Kehitysjohtaja Maria Jokinen kertoo, että yrityksen perustaminen osuu aikaan, jolloin sotaveteraanit lopettivat paperinkeräyksen Vammalassa (nykyinen Sastamala) ja etsivät toiminnalleen jatkajaa. Antti Jokinen ja Esko Piranen halusivat jatkaa sotaveteraanien tekemää työtä ja perustivat jätteiden kierrätykseen erikoistuneen yrityksen, Vammalan Hyötykeräys Oy: n. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2010, jolloin omistus siirtyi Lauri ja Eero Jokiselle sekä Vilho ja Oskari Piraselle.

Valkoinen kuorma-auto, jossa on Hyötykeräys teksi

Hyötykeräys on kiertotalouden mahdollistaja ja asiantuntija

Hyötykeräyksen liiketoiminnan perustana on materiaalien kierrättämisen tehostaminen ja jätteiden vähentäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.   

Maria Jokinen sanoo, että yritys haluaa auttaa asiakkaitaan kierrättämään heille tarpeettomat sivuvirrat eli jätteet, joita esimerkiksi yritystoiminnasta syntyy. Hyötykeräys hakee tarpeettomat sivuvirrat pois ja huolehtii niiden oikeaoppisesta kierrättämisestä.

Kantavana ajatuksena on, että yhdelle tarpeeton materiaali on toiselle hyödyllinen raaka-aine. Hyötykeräys on linkki näiden kahden toimijan välissä ja mahdollistaa kiertotalouden toteutumisen. Asiakas voi hyötyä myös taloudellisesti materiaalien kierrättämisestä, koska tietyistä materiaaleista maksetaan korvaus.

Ihminen pitää kirkasta muovia käsissään

Jokinen toteaa, että neitseellisten raaka-aineiden käyttöä pitää ilmastosyistä vähentää, mikä vaatii jo olemassa olevien materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä. Jokinen kertoo, että yrityksissä ei aina tunnisteta, miten toiminnasta syntyviä sivuvirtoja voidaan hyödyntää.

Hyötykeräyksen asiantuntijat tarjoavat kumppaneilleen materiaalikatselmuksia, joissa kartoitetaan yrityksen materiaalivirtoja. Asiantuntijat osaavat kertoa, millaisesta materiaalista on kysyntää ja missä sivuvirrat voidaan jatkojalostaa.

Hyötykeräyksen asiakkailla on myös käytössään raportointipalvelu, josta he voivat seurata oman yrityksen hiilijalanjälkeä materiaalien osalta ja heiltä kerätyn materiaalin kierrätysastetta eli sitä kuinka iso osa kerätystä materiaalista on kierrätetty uudelleen.

Hyötykeräys on sitoutunut vähentämään oman toimintansa päästöjä

Hyötykeräys haluaa vähentää myös oman toimintansa päästöjä. Maria Jokinen taustoittaa, että yritys on kiinnittänyt erityistä huomiota kuljetusten optimoimiseen. Hyötykeräys pyrkii optimoimaan asiakkailla olevien keräysastioiden täyttöasteen ja vähentämään hukkakäyntien määrää. Toimenpiteet pienentävät asiakkaalle koituvia kuluja ja vähentävät päästöjä.

Kuljetusautoihin tankataan HVO-polttoainetta eli uusiutuvaa dieseliä. Kun halustoa uusitaan, hankitaan euro 6 –päästöluokan ajoneuvoja.

Ymmärryksen lisääminen kierrätyksen mahdollisuuksista on tärkeää

Jokinen toteaa, että Hyötykeräys haluaa lisätä ihmisten tietoisuutta kierrätyksestä ja kiertotaloudesta. Tämä toteutuu päivittäisessä työssä ja asiantuntijapalveluissa. Käytännön esimerkkinä Jokinen kertoo, että jos kuljettajat huomaavat sekajätteen joukossa kierrätettävää materiaalia, kertovat he asiakkaille kierrätys- ja ansaintamahdollisuuksista.

Kuvassa Hyötykeräyksen kehitysjohtaja Maria Jokinen
Hyötykeräyksen kehitysjohtaja Maria Jokinen

Tutustu Hyötykeräyksen toimintaan ja palveluihin.

Instagramissa: @hyotykerays | Facebookissa @hyötykeräys