HPS-Hupaset Oy on Pirkanmaan ilmastoverkoston ensimmäinen yritys

Ensimmäinen yritys on liittynyt ilmastoverkostoon. Tervetuloa mukaan HPS-Hupaset Oy Valkeakoskelta!

HPS-Hupaset on helmikuussa 2022 perustettu yritys, joka tarjoaa huolto- ja asennuspalveluita. Yrityksen ydinosaamista ovat kone- ja hydrauliikka-asennukset, työkonehuollot ja varaosien sekä tarvikkeiden myynti. Toiminnan uutena osa-alueena ovat huolto- ja asennuspalveluiden, varaosien ja tarvikkeiden myynti karjataloudelle. HPS-Hupaset liikkuu sinne missä asiakas on. Pienempiä asennuksia ja huoltoja yritys tekee myös omissa ja yhteistyökumppaneiden tiloissa.

HPS-Hupaset logo

Yritys huoltaa esimerkiksi kaatopaikan koneita, jotka repivät jätettä pienempii osiin ja erottelevat massasta metallin pois ennen kuin jäte poltetaan. Yritys on uusi, mutta yrittäjä Tomi Hupasella on vuosikymmenten kokemus alalta.

Hupanen kertoo, että ajatus oman yrityksen perustamisesta lähti kentältä nousseesta kysynnästä heidän ja heidän yhteistyökumppaneidensa osaamista kohtaan. Hupanen painottaakin yhteen hiileen puhaltamisen tärkeyttä ja pitää luotettavia ja ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita tärkeinä, jotta yritys pystyy tarjoamaan monipuolisia ja ammattitaidolla tehtyjä huolto- ja asennuspalveluita.

HPS-Hupaset haluaa päivittää huoltoauton vähäpäästöisemmäksi

Yrityksen ilmastotekona on suunnitteilla olevan huoltoauton päivittäminen vähäpäästöisempään malliin. Toimenpiteellä halutaan vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Ilmastoteon toteuttaminen vaatii yritykseltä rahallista panostusta. Tomi Hupanen toteaa, että auton vaihdon yhteydessä on järkevää huomioida myös uuden auton ilmastovaikutukset.

Hupanen on jo kartoittanut tarjontaa ja vaihtaminen kaasuautoon näyttäisi tällä hetkellä potentiaalisimmalta vaihtoehdolta. Tankkaamalla biokaasua yritys voisi samalla säästää kustannuksissa, vähentää päästöjä sekä tukea kiertotaloutta. Hupanen toteaa, että investoiminen uuteen autoon mahdollistaisi yhä monipuolisempien palveluiden tarjoamisen asiakkaille. Kaasuauto vähentäisi polttoaineen kulutusta ja kustannuksia. Suunniteltu ilmastotoimenpide siis mahdollistaisi ympäristöystävällisemmän toiminnan, kilpailukyvyn parantamisen ja kustannussäästöjen syntymisen.

Tehdään työtä yhdessä ilmaston eteen

Tomi Hupanen odottaa mielenkiinnolla ilmastoverkoston toiminnan käynnistymistä. Hän toivoo ilmastoverkoston mahdollistavan uusia kohtaamisia ja verkostoitumista muiden yrittäjien kanssa. Hupanen ajattelee, että ilmastotalkoisiin osallistuminen on yritysten ja yksityishenkilöiden yhteinen asia ja kannustaa muitakin yrittäjiä lähtemään mukaan vähentämään liiketoimintansa päästöjä.