Cabassi Oy valmistaa paperikasseja Valkeakoskella

Cabassi Oy on Pirkanmaan ilmastokumppani. Vuonna 1985 perustetun perheyrityksen tuotanto on keskittynyt alusta alkaen laadukkaiden ja ympäristön kannalta järkevien paperikassien valmistukseen. Yritys on saanut Avainlippu-tunnuksen.  

Arvot vastuullisuustyön perustana

Yrityksen toimitusjohtaja ja toisen polven yrittäjä Joona Henttonen kertoo, että yrityksen vastuullisuustyön perustana on aina ollut halu toimia oikein ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.

Henttonen tiedostaa paperikassikaupan olevan kulutusyhteiskunnan ratas ja kertoo pohtineensa yrityksen olemassa olon oikeutusta. Tästäkin näkökulmasta Henttonen pitää tärkeänä, että asiat tehdään ympäristönkin kannalta niin hyvin kuin mahdollista.

Cabassi tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa vastuullisesti valmistetun paperikassin, joka on tehty Suomessa.

Ekokompassi ja SFC-sertifikaatti

Cabassi on ottanut käyttöönsä Ekokompassi ympäristöjärjestelmän, jossa on arvioitu yrityksen ympäristötyötä ja luotu suunnitelma toiminnan kehittämiseksi. Selvitysten mukaan Cabassin ympäristövaikutus on pieni, eikä sen toimintaan liity isoja ympäristöriskejä.

Vuonna 2022 Cabassille myönnettiin FSC-sertifikaatti, joka on metsätuotteiden vastuullisuussertifikaatti. Sertifikaatti tekee näkyväksi sen, että paperin valmistukseen käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Cabassissa on tehty päätös, että kaikki kuitupohjainen materiaali ostetaan mahdollisuuksien mukaan sertifioituna.

Cabassissa ympäristötyö on kiinteä osa liiketoimintaa. Ekokompassi ja FSC-sertifiointi ovat tuoneet yritykselle kustannuksia, mutta niiden avulla yritys saa ulkopuolisen todennuksen omille toimenpiteilleen, joiden kimmokkeena evät ole olleet sertifikaatit, vaan aidosti vastuullinen liiketoiminta.

Energian merkitys

Cabassin tärkein ilmastotoimenpide on vähäpäästöisen energian ostaminen. Tehtaalla käytetään tuulivoimalla tuotettua sähköä, sanoo Henttonen.  

Henttonen kertoo, että tehtaalla on myös onnistuttu pienentämään energiankulutusta vaihtamalla valot ledeihin, jotka maksoivat itsensä takaisin noin neljässä vuodessa. Henttonen muistuttaa, että yritys hyötyy monista ilmastoystävällisistä toimenpiteistä myös taloudellisesti.

Esimerkin voima

Henttonen ajattelee, että yrityksen arvoista ja tehdyistä toimenpiteistä on tärkeää viestiä sekä työntekijöille että asiakkaille. Kertoa, että yrityksessä välitetään ympäristöasioista ja tehdä konkreettiset toimenpiteet näkyviksi.

Alueellisen Ilmastoverkoston Henttonen näkee mahdollisuutena auttaa myös muita yrityksiä. Koska Cabassissa ilmasto- ja ympäristöasiat on huomioitu laajasti, voi yritys toimia esimerkkinä ja innostajana niille, jotka ottavat ilmastotyön ensiaskelia.

Henttonen pitää verkostoa myös hyvänä tietolähteenä, joka tarjoaa informaatiota eri ilmastoteemoista säästäen yrittäjän omaa aikaa.

Tutustu Cabassin toimintaan.

Instagram @paperikassitehdas.cabassi

Facebook @Cabassi Oy